Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

Article Polish OPEN
Czenko, Magdalena;
(2017)
  • Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
  • Subject: samochody autonomiczne | autonomous cars | odpowiedzialność cywilna | civil liability | amerykańskie prawo cywilne | American civil law

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontro... View more
Share - Bookmark