publication . Article . 1922

Dochodzenie w drodze sądowej wynagrodzenia za szkody i straty, mogące wyniknąć dla obywateli polskich przy zastosowaniu i wykonaniu regulujących obrót ziemią dekretu, ustaw i rozporządzenia o reformie rolnej

Bardzki, Atanazy;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 1922
  • Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
  • Country: Poland
Abstract
Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue