publication . Part of book or chapter of book . 2006

Sposoby pracy z uczniem zdolnym

Porzucek-Miśkiewicz, Maria;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 2006
  • Publisher: Uniwersytet Szczeciński - Instytut Pedagogiki
  • Country: Poland
Abstract
Autorka porusza zagadnienie edukacji uczniów zdolnych. Prezentuje wyniki badań własnych dotyczące sposobów pracy z jednostkami wyróżniającymi się pod względem zdolności intelektualnych. W artykule opisano kwestię pedagogicznego wsparcia uczniów uzdolnionych w polskich szkołach.
Subjects
free text keywords: uczeń zdolny, edukacja uczniów zdolnych, praca z uczniem zdolnym
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue