Bertsogintzaren erabilera didaktikoa zornotzako larrea eskolaren lehen hezkuntzako 1. Zikloaren 6-7 urteko umeen gela batean

Bachelor thesis Basque OPEN
Morcillo Matos, Saioa;
(2016)
  • Subject: bertsogintza | ahozkotasuna | koplak | eguneroko errutinak | sekuentzializazio didaktikoa | Lehen Hezkuntza | versificacion | oralidad | coplas | rutinas diarias | secuencializacion didactica | Educacion Primaria | versification | orality | couplets | daily routines | didactic sequencialization | Primary school

[eus] Proiektu honen bidez, Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan bertsogintza eta koplagintza lantzea posible dela erakutsi nahian, eguneroko errutinetan eta ipuin baten sekuentzializazioan bertsoak eta koplak txertatu ditut. Horretarako, hizkuntza lantzea izan da nire h... View more
Share - Bookmark