publication . Bachelor thesis

XVII-XVIII. mendeetako Baztango goi-mailako gizartearen etxebizitza tipologia

Berho Goñi, Josune;
Open Access Basque
  • Country: Spain
Abstract
Baztango bailaran, etxebizitza arkitekturaren baitan goi-mailako arkitektura interesgarria bereizten da. Aipatzeko, arkitektura erlijiosoaren aldean, denbora luzean arkitektura zibilak ez du ikertzaileen artean horrenbesteko interesik sortu, eta are gehiago jauregi arkitekturari dagokionez. Arrazoi nagusi bat dokumentu eta informazioa bilatzeko dauden zailtasunak izan daiteke baina baita patrimonio honekiko dagoen sentsibilizazio falta, arkitektura erlijiosoarekin konparatuz gero, tradizionalki bigarren kategoriakoa kontsideratu baita. Hau dela eta, hutsune bibliografiko bat egon da baina poliki-poliki etxearen inguruko monografia eta artikulu espezializatuak ag...
Subjects
free text keywords: arkitektura, Baztan
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue