XVII-XVIII. mendeetako Baztango goi-mailako gizartearen etxebizitza tipologia

Bachelor thesis Basque OPEN
Berho Goñi, Josune;
  • Subject: arkitektura | Baztan

Baztango bailaran, etxebizitza arkitekturaren baitan goi-mailako arkitektura interesgarria bereizten da. Aipatzeko, arkitektura erlijiosoaren aldean, denbora luzean arkitektura zibilak ez du ikertzaileen artean horrenbesteko interesik sortu, eta are gehiago jauregi arki... View more
Share - Bookmark