Diferències de sexe i edat en la disposició empàtica dels estudiants de secundària

Article OPEN
Martí Vilar, Manuel; Palma Cortés, Javier;
(2010)
  • Subject: Adolescència, edat, educació secundaria, empatia, sexe., Adolescence, age, secondary education, empathy, sex, Artículo | UNESCO::PSICOLOGÍA

Aquest treball presenta una aproximació a l'estudi de l'empatia i de les variables que influeixen en el seu desenvolupament. L'objectiu principal és determinar en quina mesura influeixen la variable de sexe i la variable d'edat en la disposició empàtica dels ad... View more
Share - Bookmark