Validesa transcultural del model quatripartit de socialització familiar: estudi comparatiu entre la cultura peruana i espanyola

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Albertí Amengual, Antoni; (2014)
  • Subject: adolescència | socialització parental | autoestima | valors | UNESCO::PSICOLOGÍA::Psicología experimental::Análisis experimental de la conducta | UNESCO::PSICOLOGÍA::Psicopedagogía::Métodos educativos

Aquesta investigació pretén comparar els estils de socialització, amb els quals, els pares eduquen i socialitzen als seus fills i la influència d'aquests en l'ajustament psicosocial a dues cultures, l'espanyola ja estudiada per molts d'autors, i la peruana la qual fins ... View more
Share - Bookmark