La responsabilitat social universitària: perspectives des de la psicologia

Article OPEN
Martí Noguera, Juan José;
(2015)
  • Subject: Responsabilitat social, valors, comportaments, empatia, universitat, Artículo | UNESCO::PSICOLOGÍA

En aquest article es presenta una introducció al marc de treball sobre la temàtica de la responsabilitat social a la Universitat, els principis d’acció que fonamenten el concepte, i el paper que tenen les universitats en la seua missió de formació e investigaci... View more
Share - Bookmark