Crida dels Capitols conferents pera la Administracio y exaccio del nou dret de General del vi : introduhit per la paga del seruici offert per lo present Regue a sa Magestat, en les Corts celebrades en la vila de Monço en lo Any M.D.C.XXVI

Book Catalan; Valencian OPEN
València (Regne). Consell General;
(1627)
  • Publisher: En Valencia : per Iuan Batiste Marçal ...,
  • Subject: Vi Impostos València (Comunitat valenciana) S.XVII Obres anteriors a 1800

Sign.: A6
Share - Bookmark