publication . Doctoral thesis . 2013

Evolutionary genomics and functional studies on the metabolic role of Blattabacterium, primary endosymbiont of cockroaches

Patiño Navarrete, Rafael;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2013
  • Country: Spain
Abstract
Introducció La simbiosi, entesa com la relació de interdependència entre dos o més individus de diferents espècies, ha tingut un profunda influència al llarg de l’evolució de la vida. De fet, hi ha un ampli consens respecte a la importància de les associacions simbiòtiques, en l’aparició i evolució primerenca de la cèl•lula eucariota, així com en l’evolució del sistema immunitari en eucariotes complexos o en l’adquisició de noves capacitats metabòliques en plantes i animals, permetent-los així explorar noves fonts d’aliments o ocupar nous nínxols ecològics. Segons l’efecte de la interacció sobre els membres de l’associació, es poden distingir tres tipus: comensa...
Subjects
free text keywords: genomics, molecular evolution, nitrogen metabolism, symbiosis, insect physiology, UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Microbiología::Metabolismo bacteriano, UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Biología animal (Zoología)::Fisiología animal, UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Microbiología, UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Microbiología::Metabolismo microbiano, UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Genética::Otras, UNESCO::CIENCIAS DE LA VIDA::Biología de insectos (Entomología)::Fisiología de los insectos
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue