publication . Book . 2010

Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai = Introduction to lean management – basic strategic elements of lean

Losonci, Dávid;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Vállalatgazdaságtan Intézet
  • Country: Hungary
Abstract
A lean menedzsment az értékteremtő folyamatok stratégiai és operatív szintjének meghatározó formálójává vált az elmúlt évtizedekben. Jelen tanulmány stratégiai nézőpontból tárgyalja a lean menedzsment teljes bevezetését. Részletes áttekintést ad a Womack és Jones (2003) által lefektetett lean alapelvekről. Az operatív teljesítményjavulásból származó vevői értékteremtés mellett foglalkozik a tulajdonosi értékteremtéssel, az MRP és a lean szinergikus összekapcsolásával, valamint a lean ideális szervezeti környezetével is. A lean a kapcsolódó területek illesztését is megköveteli, a műhelytanulmány röviden kitér az emberi erőforrás, a teljesítménymérés, az ellátási ...
Subjects
free text keywords: Management, business policy, business strategy, Logistics, production management
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue