publication . Part of book or chapter of book . 2011

Escalas de Envolvimento dos alunos na escola: Estudo da validade externa da escala de engagement usada no PISA e do "Student Engagement School Scale"

Veiga, Feliciano Henriques;
Open Access Portuguese
  • Published: 01 Jan 2011
  • Publisher: Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación
  • Country: Portugal
Abstract
Procedeu-se ao estudo da validade externa da Escala de Engagement usada no PISA (unidimensional)e da Student Engament in School Scale (SES)com três factores (envolvimento cognitivo, afectivo e comportamental) This article presents the study of the external validity of Engagement Scale used in PISA (one dimension)and of the Engament in School Scale (SES)with three factores (cognitive, emotional and behavioral involvement)
Subjects
free text keywords: Envolvimento dos alunos na escola, Escala de avaliação, Validação
Related Organizations
Download from
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue