Disseny de calefacció amb terra radiant d'una casa a l'horta de Lleida mitjançant energia geotèrmica

Article Catalan; Valencian OPEN
Fillat Sobrino, Jordi;
(2008)
  • Subject: Energia geotèrmica | Bombes de calor | Calefacció -- Instal·lacions

S'ha realitzat el disseny de calefacció d'una vivenda mitjançant energia geotèrmica de baixa temperatura, amb un bescanviador vertical de 80 m de profunditat. El sistema de calefacció és de terra radiant en forma d'espiral.
  • References (1)

    Taula 2.14. Espessor de l'aïllant Armaflex SH...................................................................162 6.3.

  • Metrics
Share - Bookmark