publication . Article . 2008

Disseny de calefacció amb terra radiant d'una casa a l'horta de Lleida mitjançant energia geotèrmica

Fillat Sobrino, Jordi;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 14 Jan 2008
  • Country: Spain
Abstract
S'ha realitzat el disseny de calefacció d'una vivenda mitjançant energia geotèrmica de baixa temperatura, amb un bescanviador vertical de 80 m de profunditat. El sistema de calefacció és de terra radiant en forma d'espiral.
Subjects
free text keywords: Energia geotèrmica, Calefacció -- Instal·lacions, Bombes de calor
Related Organizations

Taula 2.14. Espessor de l'aïllant Armaflex SH...................................................................162 6.3.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2008

Disseny de calefacció amb terra radiant d'una casa a l'horta de Lleida mitjançant energia geotèrmica

Fillat Sobrino, Jordi;