Розвиток наукового потенціалу України як передумова інтелектуалізації економіки і менеджменту

Article OPEN
Ситник, Й. С.;
(2013)
  • Publisher: Видавництво Львівської політехніки
  • Subject: науковий потенціал | інтелектуалізація | менеджмент | структура | інтелект | сектор діяльності | галузь науки | scientific potential | intellectualization | management | structure | intellect | sector of activity | branch of science

Проаналізовано кількість науково-дослідних організацій України за секторами діяльності та науки, динаміку чисельності наукових кадрів – докторів, кандидатів наук, рівень їх зайнятості в економіці та промисловості, темп середньорічного приросту працівників науко... View more