Razvoj realno-časovnega pretvornika podatkov iz industrijskega vodila EtherCAT na merilnem sistemu Dewesoft

Master thesis Slovenian OPEN
Cukjati, Jernej;
(2019)
  • Publisher: J. Cukjati
  • Subject: CAN | EtherCAT | zajemanje podatkov | Dewesoft X | EtherCAT Master | data acquisition
    • udc: udc:004.62.031.43(043.2)

V magistrski nalogi je predstavljeno vodilo EtherCAT. Opisane so njegove značilnosti in glavne prednosti, zaradi katerih se je uveljavilo v industriji. Predstavljeni so merilni sistemi podjetja Dewesoft, d. o. o., prikazani so programski produkt Dewesoft X3 in merilni i... View more
Share - Bookmark