MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Cestnik, Dušan;
(2011)
  • Publisher: D. Cestnik
  • Subject:  Medorganizacijski trg  Storitve  Kakovost storitev  Modeli merjenja kakovosti storitev [KLJUČNE BESEDE] |  Business to business market  Service  Service quality  Service quality measurement models
    • udc: udc:339.13

Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tu... View more
Share - Bookmark