publication . Bachelor thesis . 2011

MODELI MERJENJA KAKOVOSTI STORITEV NA MEDORGANIZACIJSKEM TRGU

Cestnik, Dušan;
Open Access Slovenian
  • Published: 09 Mar 2011
  • Publisher: D. Cestnik
  • Country: Slovenia
Abstract
Vse večja konkurenca na medorganizacijskih trgih sili tako storitvena podjetja, kot tudi podjetja, ki tržijo izdelke, da svoje delo opravljajo vse bolj kakovostno na vseh ravneh svojega delovanja. Podjetja morajo svoje odjemalce obdržati, prav tako pa morajo delovati tudi na pridobivanju novih odjemalcev. Da pa podjetja svoje odjemalce obdržijo morajo nenehno delovati tako, da uživajo zaupanje svojih odjemalcev. Odjemalec že z odločitvijo za neko določeno podjetje XY pričakuje, da bodo storitve v tem podjetju kvalitetno opravljene in že z odločitvijo izkaže zaupanje do podjetja, medtem ko mora podjetje opravičevati svojo kakovostno storitev oz. izdelek skozi cel...
Subjects
free text keywords:  Medorganizacijski trg  Storitve  Kakovost storitev  Modeli merjenja kakovosti storitev [KLJUČNE BESEDE],  Business to business market  Service  Service quality  Service quality measurement models, udc:339.13
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue