Primerjalna analiza platform za izdelavo spletnih mest google sites wix

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Orešek, Mateja;
(2017)
  • Publisher: M. Orešek
  • Subject: spletno mesto | spletna stran | brskalnik | vrste spletnih mest | brezplačna orodja za izdelavo spletnih mest | izdelava spletnega mesta | trendi spletnih mest. | website | web page | browser | website types | free web design tools | website creation | website trends.
    • udc: udc:004.738.5

Tema diplomskega seminarja je izdelava spletnih mest s pomočjo brezplačnih orodij. V današnjem času podjetja nujno potrebujejo spletno mesto, saj večina ljudi pridobi informacije na svetovnem spletu in za nekatera podjetja je strošek izdelave spletnega mesta prevelik, z... View more
Share - Bookmark