ANALIZA POSLOVNEGA OKOLJA PODJETJA GORENJE D.D. ZA GOSPODINJSKE APARATE V SLOVENIJI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Radić, Dragica;
(2010)
  • Publisher: D. Radić
  • Subject: širše zunanje okolje | ožje zunanje okolje | interesne skupine | konkurenca | prednosti in slabosti | priložnosti in nevarnosti. | broader external environment | narrow external environment | interest groups | competition | strengths and weaknesses | opportunities and threats.
    • udc: udc:005.5

Za uspešno poslovanje je ključnega pomena, da podjetje pozna poslovno okolje, da razume spremembe, ki nastajajo in da se zna z njimi primerno soočiti. Kontekstualno oz. širše zunanje okolje lahko analiziramo s PEST ali PESTEL analizo. V diplomski nalogi sem prikazala PE... View more
Share - Bookmark