publication . Bachelor thesis . 2017

PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

Reberčnik, Matic;
Open Access Slovenian
  • Published: 20 Sep 2017
  • Publisher: M. Reberčnik
  • Country: Slovenia
Abstract
V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestične in GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem) metode, ki smo jih uporabljali pri izvajanju meritev na izbranem premostitvenem objektu avtocestnega odseka v Sloveniji (zaradi varovanja podatkov ga imenujemo Objekt 1). Podrobneje smo razčlenili izvedbo geodetskih meritev, vključno s pripravo merilnih točk, obdelavo rezultatov meritev ter zagotovitvijo potrebne natančnosti meritev, ki smo jih o...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, geodezija, GNSS, geometrični nivelman, elektronski tahimeter, pomiki, analiza, civil engineering, geodesy, GNSS (global navigation satellite system), geometric levelling, total station, displacements, analysis , udc:69
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue