PRIMERJAVA GEODETSKIH METOD NA ZAHTEVNEM GRADBENEM OBJEKTU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Reberčnik, Matic (2017)
  • Subject: gradbeništvo | geodezija | GNSS | geometrični nivelman | elektronski tahimeter | pomiki | analiza | civil engineering | geodesy | GNSS (global navigation satellite system) | geometric levelling | total station | displacements | analysis 

V projektni nalogi smo v uvodnih poglavjih predstavili različne načine izvajanja geodetskih meritev, ki jih v gradbeništvu uporabljamo pri analizi pomikov in deformacij gradbenih konstrukcij ter terena, na katerem so le-te postavljene. V nadaljevanju opisujemo terestič... View more
Share - Bookmark