ANALIZA SPLETNE STRANI TRGOVINE NA DROBNO PRIMER SPLETNE STRANI: MERCATOR D.D.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Jerič, Klementina;
(2015)
  • Publisher: K. Jerič
  • Subject: trgovina na drobno | elektronsko poslovanja | spletna trgovina | prednosti in pomanjkljivosti v spletni trgovini | plačevanje v spletni trgovini | retail | electronic business | online store | advantages and disadvantages of online store | payment in online store.
    • udc: udc:339.138

Trgovina na drobno se je v zadnjih letih razširila in opravlja že skozi vso zgodovino funkcijo menjave med proizvajalci, ponudniki in končnimi potrošniki. Podjetja morajo zaradi hitrega napredka slediti trendom ter ugoditi zahtevam potrošnikov. V ta namen je veliko p... View more
Share - Bookmark