publication . Bachelor thesis . 2010

ANALIZA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA DISTRIBUCIJSKEGA CENTRA TOBAČNA, d.d.

Dobaj, Jani;
Closed Access Slovenian
  • Published: 01 Oct 2010
  • Publisher: J. Dobaj
  • Country: Slovenia
Abstract
Tobačna, d.d., je sodobno naravnano podjetje in je del ene izmed največjih svetovnih tobačnih družb Imperial Tobacco. Osnovna dejavnost Tobačne , d.d., je prodaja in distribucija cigaret ter ostalih tobačnih proizvodov iz portfelja družbe Imperial Tobacco, pri čemer je odgovorna za slovensko tržišče, na katerem ima vodilni položaj z več kot 70-odstotnim tržnim deležem. Zaradi vse večje potrošne in potrebe po centralnem skladišču, se je podjetje odločilo za izgradnjo novega skladiščno-distribucijskega centra. Pri iskanju celovite logistične rešitve za nov skladiščno-distribucijski center, smo izhajali iz analize obstoječega stanja in izhodiščnih logističnih podat...
Subjects
free text keywords: skladišče, skladiščne tehnologije, načrtovanje skladiščno distribucijskega centra, warehouse, warehouse technologies, warehouse distribution center planning, udc:658.785(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue