PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

Master thesis Slovenian OPEN
Osterc, Miša;
(2016)
  • Publisher: M. Osterc
  • Subject: turizem | hotel | gost | zadovoljstvo | merjenje | metoda | tourism | guest | satisfaction | measurement | method
    • udc: udc:338.48

Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanj... View more
Share - Bookmark