publication . Master thesis . 2016

PRIMERJAVA DVEH METOD ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA GOSTOV V HOTELIH

Osterc, Miša;
Open Access Slovenian
  • Published: 30 Jun 2016
  • Publisher: M. Osterc
  • Country: Slovenia
Abstract
Zadovoljstvo gostov je ključni element za uspešen razvoj in dolgoročen obstoj kateregakoli hotelskega podjetja, zato mora biti njihovo doseganje tudi glavni cilj vsakega hotela. Pri tem je potrebno upoštevati, da zagotavljanje zadovoljstva gostov zahteva dobro poznavanje želja in pričakovanj vsakega gosta, zato je merjenje, analiziranje in spremljanje zadovoljstva eden najpomembnejših izzivov pri pripravi strategije poslovanja vsakega hotela. To velja tudi za Hotel Bioterme Mala Nedelja, ki kot okolju prijazen hotel v severovzhodnem delu Slovenije s svojo ponudbo in usmeritvijo sledi trendom trajnostnega razvoja turizma. Ugotavljanje zadovoljstva gostov, njihovi...
Subjects
free text keywords: turizem, hotel, gost, zadovoljstvo, merjenje, metoda, tourism, guest, satisfaction, measurement, method, udc:338.48
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue