FACEBOOK IN PARTNERSKI ODNOSI: Vloga uporabe Facebooka in stilov navezanosti v partnerskih odnosih pri izražanju in doživljanju ljubosumja na Facebooku

Master thesis Slovenian OPEN
Fermišek, Neja;
(2017)
  • Publisher: N. Fermišek
  • Subject: partnerski odnosi | ljubosumje | stili navezanosti | varen stil | plašljivo-izogibajoč stil | preokupiran (ambivalenten) stil | odklonilno-izogibajoč stil | uporaba Facebooka | nadzor partnerja na Facebooku | zadovoljstvo v partnerskem odnosu | romantic relationships | jealousy | forms of attachment | secure attachment | fearful avoidant attachment | preoccupied (ambivalent) attachment | dismissive avoidant attachment | Facebook use | partner surveillance on Facebook | relationship satisfaction
    • udc: udc:159.922.1:316.472.4(043.2)

Popularnost Facebooka je v zadnjih nekaj letih izrazito narastla, vendar kljub temu njegov vpliv na partnerske odnose še zmeraj ostaja relativno neraziskan. Magistrsko delo ugotavlja, kako je uporaba Facebooka povezana z ljubosumjem in nadzorom partnerja na Facebooku te... View more
Share - Bookmark