NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE S POUDARKI NA IZHODIŠČIH ZA NOVELIRANJE ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Udovč, Marinka;
(2014)
  • Publisher: M. Udovč
  • Subject: nepremičninsko posredovanje | pogodbo o posredovanju | plačilo provizije | licenca nepremičninskega posrednika | nepremičninska agencija | Real Estate Brokerages | Mediation Agreement | Real Estate Commission Fee | Payment of Fees | Real Estate Agent License | Real Estate Agency
    • udc: udc:347.2(043.2)

Posredovanje v prometu z nepremičninami je po letu 1990 postalo zelo dobičkonosna dejavnost. Lotil se je je lahko praktično vsakdo, ne glede na znanje in usposobljenost. Zaradi neetičnega obnašanja posameznih nepremičninskih posrednikov, ki so metali slabo luč na celotn... View more
Share - Bookmark