publication . Bachelor thesis . 2014

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE S POUDARKI NA IZHODIŠČIH ZA NOVELIRANJE ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU

Udovč, Marinka;
Open Access Slovenian
  • Published: 08 May 2014
  • Publisher: M. Udovč
  • Country: Slovenia
Abstract
Posredovanje v prometu z nepremičninami je po letu 1990 postalo zelo dobičkonosna dejavnost. Lotil se je je lahko praktično vsakdo, ne glede na znanje in usposobljenost. Zaradi neetičnega obnašanja posameznih nepremičninskih posrednikov, ki so metali slabo luč na celotno panogo, je prišlo do oškodovanja posameznikov in poseg zakonodajalca je bil nujen. Z namenom ureditve opravljanja dejavnosti nepremičninskega posredovanja in posledično tudi povečanja varnosti uporabnikov teh storitev je bil spomladi leta 2003 sprejet Zakon o nepremičninskem posredovanju . Diplomska naloga tako obravnava zgodovino nepremičninskega posredovanja, primerjavo nepremičninskega posred...
Subjects
free text keywords: nepremičninsko posredovanje, pogodbo o posredovanju, plačilo provizije, licenca nepremičninskega posrednika, nepremičninska agencija, Real Estate Brokerages, Mediation Agreement, Real Estate Commission Fee, Payment of Fees, Real Estate Agent License, Real Estate Agency, udc:347.2(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue