Stres pri delu v nujni medicinski pomoči - prehospitalna enota

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Ploder, Matej;
(2013)
  • Publisher: M. Ploder
  • Subject: stres | stresne situacije | delo | nujna medicinska pomoč | prehospitalna enota | stress | stressful situations | work | emergency medical service | prehospital unit
    • udc: udc:616-083.98(043.2)

Izhodišča: V diplomskem delu smo se lotili vprašanja, kako stres vpliva na delo reševalcev v prehospitalni enoti nujne medicinske pomoči. Reševalci in zdravniki nujne medicinske pomoči se vsakodnevno srečujejo s situacijami, ki vplivajo na njihovo nadaljnjo delo, počutj... View more
Share - Bookmark