publication . Bachelor thesis . 2010

RAČUNOVODSKI VIDIK ODKRIVANJA LATENTNE KRIZE V PODJETJU

Tomazin, Saša;
Open Access Slovenian
  • Published: 26 Feb 2010
  • Publisher: S. Tomazin
  • Country: Slovenia
Abstract
Razmere na trgu se iz dneva v dan spreminjajo, zato morajo biti podjetja fleksibilna v smislu prilagajanja in pozitivnega koriščenja sprememb. Ravno iz teh vzrokov lahko trdimo, da so podjetja neprestano v stanju potencialne krize. Latentna kriza pa prestavlja korak naprej, saj se že kažejo krizni simptomi v družbi, vendar jih vodstvo ne zazna, jih zanika ali nima informacij. O prikriti krizi govorimo torej tudi v primeru, če management pozna krizno situacijo, vendar ne ukrepa, ker so težave prehodne ali pa se bodo rešile same (sindrom spečega ali »drogiranega« poslovodstva). Za preprečitev krize mora podjetje imeti zgrajen varnostni sistem, ki pravočasno opozor...
Subjects
free text keywords: latentna kriza, speče poslovodstvo, računovodske informacije, analiza poslovanja, latent crisis, sleeping management syndrome, accounting information, analysis of business, udc:657
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue