UPORABA HEIJUNKA TEHNIKE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH DELOV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Narat, Jernej;
(2012)
  • Subject: Planiranje proizvodnje | glajena proizvodnja | VSM analiza | Heijunka | zaloga | kanban. | Production planing | leveled production | VSM analysis | Hejunka | stock | kanban

Cilj diplomskega dela je poiskati in preveriti ustreznost metode s pomočjo katere bi lahko planirali proizvodnjo v kovinarskem podjetju z čim manjšimi zalogami končnih izdelkov. V diplomskem delu smo ugotovili, da je rešitev našega problema vpeljava Heijunka tehnike... View more
Share - Bookmark