publication . Bachelor thesis . 2015

Primerjalna analiza nepremičninskega davka

Peperko, Urban;
Open Access Slovenian
  • Published: 04 Nov 2015
  • Publisher: U. Peperko
  • Country: Slovenia
Abstract
V Sloveniji se davčni sistem nadgrajuje vse odkar se je država osamosvojila. V preteklosti so večinoma nepremičnine bile v družbeni lasti, kasneje pa je sledila privatizacija in dosedanji sistem obdavčevanja ni bil več učinkovit. V primeru uvedbe davka na nepremičnine, bi ta nadomestil in poenotil obstoječe davke kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja itd… Obravnava naše diplomske naloge se tiče predvsem obdavčitve nepremičnin, ki predstavljajo prihodek lokalnim skupnostim. Predstavili smo trenutno stanje obdavčitve nepremičnin v Sloveniji na podlagi trenutno veljavne zakonodaje, predstavili smo glavne značilnosti sprejetega in ra...
Subjects
free text keywords: Davki, davek na nepremičnine, davčna osnova, davčna stopnja, obstoječi davčni sistem, primerjalna analiza davkov, Taxes, real estate tax, tax base, tax rate, current tax system, comparative analysis of taxes, udc:336.22
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue