FRANŠIZING - PRILOŽNOST ZA RAST PODJETIJ

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Prosenc, Iztok;
(2010)
  • Subject: - franšizing - franšizij - franšizor - pogodba o franšizingu - razvoj podjetij | - franchising - franchisee - franchiser - franchise contract - company development

Diplomsko delo najprej prikazuje teoretična izhodišča franšiznega načina poslovanja, katera smo zasledili v strokovni literaturi. V nadaljevanju teoretična dognanja primerjamo z razvojem in položajem franšizinga v Poslovnem sistemu Mercator d.d.. Ugotavljamo, da ima ... View more
Share - Bookmark