Uvajanje CRM rešitev na primeru podjetja Aksel d.o.o.

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Skaza, Gašper;
(2016)
  • Publisher: G. Skaza
  • Subject: CRM – sistemi za upravljanje odnosov s strankami | implementacija | zadovoljstvo | zvestoba | podatki | informacije | integracija | informacijski sistem. | CRM – customer relationship management | implementation | satisfaction | loyalty | information | integration | information system. | 004.7 [udc]

Z novejšimi tehnologijami prihaja potreba po tem, da se podjetja posvečajo prenovi zastarelih informacijskih sistemov, ki so v veliko primerih nekompatibilni z novejšo tehnologijo. Kratica CRM (angl. Customer Relationship Management) v slovenskem prevodu pomeni sisteme ... View more
Share - Bookmark