publication . Bachelor thesis . 2009

Igra s simetrijo v vrtcu

šebjan, Valentina;
Open Access Slovenian
  • Published: 17 Feb 2009
  • Publisher: V. Šebjan
  • Country: Slovenia
Abstract
Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je bil raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvijanje pojma v vrtcu ter izmeriti učinkovitost pridobljenih spoznanj o simetriji pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja pa je bila o The thesis with a title A game with symmetry in a kindergarten presents the field of symmetry in a kindergarten and systematic introduction of symmetry in a kindergarten in...
Subjects
free text keywords: matematika, geometrija, simetrija, somernost, skladnost, predšolska vzgoja, maths, geometry, symmetry, symmetricalness, proportion, nursery education, udc:373.2(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue