publication . Bachelor thesis . 2014

ANALIZA IN PRIMERJAVA MOBILNIH PLATFORM IZ VIDIKA RAZVIJALCA

Kokol, Nejc;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Dec 2014
  • Publisher: N. Kokol
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomski nalogi se ukvarjamo s platformami Android, iOS in Windows Phone. Predstavili smo sam začetek pametnih telefonov in prelomnico, ki so jo povzročili na globalnem trgu. Predvsem pa smo se osredotočili na vodilne mobilne platforme Android, Windows Phone in iOS. Opisali smo njihovo zgodovino razvoja in strukturo. Izpostavili smo tudi njihove prednosti in slabosti, ki so še danes prisotne. Velik poudarek smo namenili vidiku razvijalca, kateremu so danes ponujene različne priložnosti za razvoj mobilnih aplikacij. Predstavili in opisali smo razvojna orodja Eclipse, Visual Studio in Xcode. Orodja spadajo med uradno podprta razvojna orodja za mobilne aplikacij...
Subjects
free text keywords: Android, iOS, Windows Phone, mobilni operacijski sistem, mobilne platforme, Xcode, Eclipse, Visual Studio, mobile operating systems, mobile platforms Xcode, udc:621.395.721.5:004.41(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue