PLESNA VZGOJA V OKVIRU ENOMESEČNEGA NAČRTOVANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Zadravec, Kristina;
(2012)
  • Publisher: K. Zadravec
  • Subject: načrtovanje | predšolska vzgoja | modeli načrtovanja | kurikulum | plesna dejavnost | ustvarjalni gib | planning | preschool education | planning models | curriculum | dancing activity | creative movement.
    • udc: udc:373.2(043.2)

Načrtovanje, kot proces institucionalne vzgoje, ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu so opisani vidiki, ki se upoštevajo pri načrtovanju dejavnosti v predšolskem obdobju, ravni in področja kakovosti v vrtcu, mod... View more
Share - Bookmark