publication . Bachelor thesis . 2016

Izboljšava procesa komisioniranja v podjetju Tobačna Grosist d.o.o.

Dobriković, David;
Closed Access Slovenian
  • Published: 04 Jul 2016
  • Publisher: D. Dobriković
  • Country: Slovenia
Abstract
V diplomskem delu smo predstavili obstoječe stanje temeljnih skladiščnih procesov v enem največjih veletrgovcev in distributerjev v Sloveniji, to je podjetje Tobačna Grosist, d. o. o. Predvsem smo se osredotočili na proces komisioniranja, pri katerem smo z logističnega vidika opazili pomanjkljivost pri razporeditvi blaga v skladišču. V kritični analizi smo z vzročno-posledičnim diagramom predstavili vzroke za nastanek teh logističnih pomanjkljivosti. Na podlagi ugotovitev smo pripravili predlog rešitev z novo razporeditvijo blaga po blagovnih skupinah. S tem bi predvsem skrajšali komisionirne poti in porabo časa. Poleg tega pa bi skladiščnikom omogočili boljšo p...
Subjects
free text keywords: komisioniranje, razporeditev blaga, proces, logistika, izboljšava., comissioning, the layout of goods, process, logistics, improvement, udc:658.7
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue