STRES NA DELOVNEM MESTU V TRGOVSKI ORGANIZACIJI X

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kureš, Anita;
(2012)
  • Publisher: A. Kureš
  • Subject: stres | stres na delovnem mestu | simptomi stresa | stresorji | tehnike sproščanja | premagovanje stresa | stress | stress on the workplace | symptoms of stress | relaxation techniques | overcome stress | 159.9 [udc]

Stres je tegoba sedanjega časa. Zmeraj več ljudi trpi za posledicami stresa na delovnem mestu, saj nam delo povzroča preveliko odgovornost, njemu tudi namenimo večino svojega časa, kar nam posledično zmanjšuje čas za sprostitev. Tako nam primanjkuje časa za zabavo, druž... View more
Share - Bookmark