Pogodba o mednarodnem franšizingu

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Hafner, Neža;
(2016)
  • Publisher: N. Hafner
  • Subject: franšizing | pogodba o mednarodnem franšizingu | franšizor | franšizij | franšiza | franšizni paket | vertikalni sporazum | franchising | international franchise agreement | franchisor | franchisee | franchise | franchise package | vertical agreement
    • udc: udc:341.24(043.2)

V mednarodnem poslovanju so slovenski podjetniki vedno pogosteje udeleženi v franšiznih sistemih ameriških in evropskih podjetij. Njuno medsebojno sodelovanje odraža dogovor v obliki pogodbe o mednarodnem franšizingu. Pogodba je kompleksen pravni posel, ki ga slovenska ... View more
Share - Bookmark