publication . Bachelor thesis . 2016

Pogodba o mednarodnem franšizingu

Hafner, Neža;
Open Access Slovenian
  • Published: 18 Nov 2016
  • Publisher: N. Hafner
  • Country: Slovenia
Abstract
V mednarodnem poslovanju so slovenski podjetniki vedno pogosteje udeleženi v franšiznih sistemih ameriških in evropskih podjetij. Njuno medsebojno sodelovanje odraža dogovor v obliki pogodbe o mednarodnem franšizingu. Pogodba je kompleksen pravni posel, ki ga slovenska zakonodaja posebej ne ureja in se je razvila iz poslovne prakse. V literaturi je zaslediti več različnih opredelitev pogodbe, zato je težko določiti njeno edinstveno definicijo. Franšizorji so običajno lastniki uspešnih, že utečenih poslovnih metod, ki jih za dogovorjeno plačilo odstopijo franšiziju. Ta se vključi v poslovni koncept franšizorja, ki mu nudi uporabo znanj, izkušenj ter ugleda, brez ...
Subjects
free text keywords: franšizing, pogodba o mednarodnem franšizingu, franšizor, franšizij, franšiza, franšizni paket, vertikalni sporazum, franchising, international franchise agreement, franchisor, franchisee, franchise, franchise package, vertical agreement, udc:341.24(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue