Zavzetost zaposlenih na področju Dolenjske : diplomsko delo visokošolskega študija Varnost in policijsko delo

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kovšca, Anja;
(2014)
  • Publisher: A. Kovšca
  • Subject: zaposleni | zadovoljstvo | zavzetost | uspešnost | učinkovitost | vodje | diplomske naloge | 005.336.1(043.2) [udc]

Povzetek– Zavzetost zaposlenih na področju Dolenjske Zavzetost zaposlenih pomeni združitev predanosti, pripadnosti in produktivnosti, ki je hkrati tudi pomemben element konkurenčnosti. V teoretičnem delu naloge je pojasnjena zavzetost zaposlenih, ki se dotakne tudi ... View more
Share - Bookmark