publication . Master thesis . 2015

PRIMERJAVA UPORABE DRUŽBENEGA OMREŽJA FACEBOOK MED OTROKI STARIMI MED OSEM IN DVANAJST LET NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN REPUBLIKE HRVAŠKE

Krmek, Ana;
Open Access Slovenian
  • Published: 19 Aug 2015
  • Publisher: A. Krmek
  • Country: Slovenia
Abstract
Facebook je najbolj priljubljeno družbeno omrežje, katerega uporablja veliko ljudi širom sveta. Najobčutljivejša skupina, ki uporablja to družbeno omrežje, so otroci, mlajši od trinajst let, katerim ga zakon prepoveduje uporabljati. Kljub prepovedi, ga uporabljajo, vzroki za to pa so sledeči: velika priljubljenost, želja po druženju v zelo razširjeni spletni skupnosti in želja po posnemanju starejših bratov in sester ali kolegov iz šole, ki uporabljajo Facebook, in s tem ustvarjajo intenzivno željo po uporabi družabnih omrežij med mladostniki. Težava pri uporabi družbenih omrežij so posledice uporabe. Otroci lahko postanejo odvisni od Facebooka, na spletu so izp...
Subjects
free text keywords: družabna omrežja, Facebook, otroci, cyber bullying, odvisnost, social network, children, addiction, udc:316.77:004.738.5(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue