publication . Master thesis . 2014

Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

Gorišek, Krešimir;
Open Access Slovenian
  • Published: 03 Jul 2014
  • Publisher: K. Gorišek
  • Country: Slovenia
Abstract
V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje je predstavljeno načrtovanje, oblikovanje ali konstruiranje in izdelava aluminijastega ohišja LED svetil. The master’s thesis presents the market analysis or more precisely ...
Subjects
free text keywords: tržna analiza, strateški management, poslovno okolje podjetja, Porterjev model, PESTEL analiza, litje aluminija, razvoj izdelka, LED, market analysis, strategic management, business environment analysis, Porter`s approach to branch analysis, PESTEL analysis, aluminum die casting, product development, udc:621.3:336.012.23(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue