Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

Master thesis Slovenian OPEN
Gorišek, Krešimir;
(2014)
  • Publisher: K. Gorišek
  • Subject: tržna analiza | strateški management | poslovno okolje podjetja | Porterjev model | PESTEL analiza | litje aluminija | razvoj izdelka | LED | market analysis | strategic management | business environment analysis | Porter`s approach to branch analysis | PESTEL analysis | aluminum die casting | product development | 621.3:336.012.23(043.2) [udc]

V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih... View more
Share - Bookmark