UPORABA COBIT 5 ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE IT REŠITEV

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Lončar, Tomaž;
(2013)
  • Publisher: T. Lončar
  • Subject: spremljanje | vrednotenje | ocenjevanje | COBIT 5 | sistem elektronskega skeniranja evidenčnih listov | monitor | evaluate | assess | electronic system of scanning records of waste management
    • udc: udc:004.774.6.057.2(043.2)

V diplomskem delu so predstavljeni ključni pristopi za razumevanje spremljanja vrednotenja in ocenjevanja informacijske rešitve skeniranja evidenčnih listov o ravnanju z odpadki po priporočilih COBIT 5. Ključen prispevek dela predstavlja proučitev priporočil COBIT 5 in ... View more
Share - Bookmark