Strateški marketing za popularizacijo ritmične gimnastike

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Möderndorfer, Tjaša;
(2018)
  • Subject: Strateško trženje | Ritmična gimnastika | Organizacija | Šport | Strategic marketing | Rhythmic gymnastic | Organization | Sport

Uvodoma smo predstavili in preučili ključne pojme za lažje razumevanje trženjskih osnov. V nadaljevanju predstavimo metode in tehnike, ki nam pomagajo pri raziskovanju in posledično pri določanju trga in ciljev. Predstavljeni so nekateri osnovni modeli, ki nam pomagajo... View more
Share - Bookmark