POLOŽAJ, POMEN IN VLOGA INSTITUTA NEPREMIČNINSKE AGENCIJE PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI V SLOVENSKEM PRAVNEM PROSTORU

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Džordžević, Matej;
(2017)
  • Publisher: M. Džordževič
  • Subject: nepremičninska družba | nepremičninska agencija,Zakon o nepremičninskem posredovanju,posredovanje v prometu z nepremičninami,dejansko stanje nepremičnine,položaj instituta nepremičninske agencije,notar,odvetnik,fizična oseba | preverjanje dejanskega stanja nepremičnine,cenitev nepremičnine,preverjanje pravnega stanja nepremičnine, | Real estate agency,The speed of this procedure mainly,Ministry of the Environment
    • udc: udc:347.2(043.2)

Skozi analiziranje pravnih virov, ki urejajo konstituiranje in delovanje nepremičninskih agencij v slovenskem pravnem prostoru sem ugotovil, da pravni viri, ki urejajo področje konstituiranja in delovanja nepremičninske družbe urejajo to področje na zelo ustrezen način ... View more
Share - Bookmark