publication . Bachelor thesis . 2010

ANALIZA OKOLJSKIH VPLIVOV PROIZVODNJE PIVA IZ VIDIKA CELOTNEGA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Balajc, Renata;
Open Access Slovenian
  • Published: 15 Nov 2010
  • Publisher: R. Balajc
Abstract
V okviru diplomskega dela smo z analizo življenjskega cikla (LCA) ocenili vplive na okolje (abiotsko izkoriščanje surovinskih virov, potencial acidifikacije, evtrofikacije, globalnega segrevanja, tanjšanja ozonske plasti, tvorbe fotokemičnega potenciala), ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu proizvodnje piva, ki obsega: pridobivanje surovin, dobavo in transport materialov in embalaže, proizvodnjo in ravnanje po uporabi. Analizirali smo okoljske vplive posameznih faz proizvodnje piva s primerjanjem različnih vrst embalaž (nepovratna steklenica, pločevinka, PET plastenka) Z analizo rezultatov smo ugotovili, da je polnjenje piva v nepovratne steklenice okolju...
Subjects
free text keywords: analiza življenjskega cikla, LCA, proizvodnja piva, embalaža, vplivi na okolje., life cycle assesment, beer production, packing. environmental impacts., udc:641.87:664(043.2)
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue