publication . Bachelor thesis . 2013

ETIČNO VEDENJE MANAGERJA V BANKI

Mejak, Maksim;
Open Access Slovenian
  • Published: 25 Oct 2013
  • Publisher: M. Mejak
  • Country: Slovenia
Abstract
Gospodarska kriza v Sloveniji kot tudi drugje, ki predstavlja za podjetja propad ali priložnost, je na površje prinesla tudi krizo etike. Priložnost za podjetje in prav tako tudi banke je predvsem v tem, da managment prevrednoti dosedanjo prakso, prevetri obstoječe cilje, sredstva in način dela. Managerji kot nosilci vodenja in vedenja v banki, morajo poiskati nove izzive, da bi izboljšali svojo konkurenčnost, rast podjetja ali vsaj preživetje. Povrniti morajo ugled bančni ustanovi in bankirju-managerju, ki se je v zadnjem času povzpel na sam vrh lestvice etičnih "negativcev". V diplomskem seminarju bomo prikazali dve plati etičnega delovanja: neetično-koruptivn...
Subjects
free text keywords: Etika, manager, poslovna etika, bančni kodeks, etika managementa, etični kodeks, etično odločanje, bančni management., Ethics, business ethics, banking code of Ethics management ethics, code of Ethics, ethical decision making, bank management., udc:005
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue