Prevajanje športne terminologije v priročniku Osnove košarke NBA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Kajič, Matic;
(2016)
  • Publisher: M. Kajič
  • Subject: športna terminologija | analiza prevoda | prevodni premiki | ameriški košarkarski jezik | liga NBA | telovadno društvo Sokol | sports terminology | translation analysis | translation shifts | American basketball language | NBA league | Sokol gymnastic society
    • udc: udc:81'255.4:811.111(73)'276.6:796.323.2=163.6(043.2)

Pri prevajanju strokovnih besedil ne gre le za vestno opravljanje veščin, ampak za visoko intelektualno delovanje: reševanje vedno novih problemov. To velja tudi za košarkarsko terminologijo, saj obstaja veliko ameriških košarkarskih izrazov, za katere nimamo ustreznic ... View more
Share - Bookmark