publication . Bachelor thesis . 2016

Prevajanje športne terminologije v priročniku Osnove košarke NBA

Kajič, Matic;
Open Access Slovenian
  • Published: 05 Sep 2016
  • Publisher: M. Kajič
  • Country: Slovenia
Abstract
Pri prevajanju strokovnih besedil ne gre le za vestno opravljanje veščin, ampak za visoko intelektualno delovanje: reševanje vedno novih problemov. To velja tudi za košarkarsko terminologijo, saj obstaja veliko ameriških košarkarskih izrazov, za katere nimamo ustreznic v slovenskem jeziku. Posebnost priročnika Osnove košarke NBA avtorja Marka Vancila se kaže v velikem številu strokovnega košarkarskega izrazja, ki od prevajalca zahteva veliko mero strokovnega poznavanja področja. V diplomskem delu je podrobneje predstavljena problematika prevajanja košarkarske terminologije, prav tako so poudarjene nekatere prevajalske rešitve, ki jih sicer prevajalec ne omenja. ...
Subjects
free text keywords: športna terminologija, analiza prevoda, prevodni premiki, ameriški košarkarski jezik, liga NBA, telovadno društvo Sokol, sports terminology, translation analysis, translation shifts, American basketball language, NBA league, Sokol gymnastic society, udc:81'255.4:811.111(73)'276.6:796.323.2=163.6(043.2)
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue