publication . Master thesis . 2016

VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Majcen, Mateja;
Open Access Slovenian
  • Published: 02 Aug 2016
  • Publisher: M. Majcen
  • Country: Slovenia
Abstract
Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z raziskavami, zadovoljstvo nedvoumno vpliva na zvestobo uporabnika, zvestoba pa na dolgoročno uspešnost podjetja, smo v delu ugotavljali, kako sama cena storitve vpliva na zadovoljstvo in kako posredno preko zadovoljstva vpliva na zvestobo uporabnika. Cena je pojem, ki ga uporabniki različno zaznavajo in opisujejo. Velikokrat ga ocenjujejo kot finančni delež, ki ga plačajo za izdelek in storitve, največk...
Subjects
free text keywords: cena storitve, zaznana vrednost storitve, zadovoljstvo uporabnikov, zvestoba uporabnikov, telekomunikacije, storitve mobilne telefonije, service price, perceived value, customer satisfaction, customer loyalty, telecommunication, mobile telephony services, udc:658.8
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue