VPLIV CENE NA ZADOVOLJSTVO IN ZVESTOBO UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV

Master thesis Slovenian OPEN
Majcen, Mateja;
(2016)
  • Publisher: M. Majcen
  • Subject: cena storitve | zaznana vrednost storitve | zadovoljstvo uporabnikov | zvestoba uporabnikov | telekomunikacije | storitve mobilne telefonije | service price | perceived value | customer satisfaction | customer loyalty | telecommunication | mobile telephony services
    • udc: udc:658.8

Cena izdelka ali storitve, ki jo plača uporabnik, ima pomemben vpliv na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo uporabnika z uporabo tega izdelka ali storitve in posledično na zadovoljstvo do podjetja. Glede na to, da se različni avtorji strinjajo in to tudi dokazujejo z razisk... View more
Share - Bookmark