ZADOVOLJSTVO GOSTOV S POMURSKIMI GOSTILNAMI

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Stanko, Renata;
(2011)
  • Publisher: R. Stanko
  • Subject: vedenje porabnikov | potrebe | motivi | stališča | osebnost | življenjski stil | kultura | skupine | družina | osebni vpliv | situacijski vplivi. | costumers’ knowledge | needs | motives | stands | personality | lifestyle | culture | groups | family | personal influence | situational influence.
    • udc: udc:658.8

Ljudje smo različni. Različno vrednotimo in ocenjujemo iste stvari. Imamo različne okuse, različne zahteve, obenem pa imamo svoja pričakovanja. Od gostincev in pri njih zaposlenih pričakujemo, da bodo poznali naše zahteve in pričakovanja ter jih brezhibno zadovoljil... View more
Share - Bookmark