IZBOLJŠANJE MANAGEMENTSKEGA VODENJA V JAVNEM ZAVODU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

Master thesis Slovenian OPEN
Maček, Ines;
(2015)
  • Publisher: I. Maček
  • Subject: management zdravstvenih organizacij | kakovost dela v zdravstvu | vodenje | komuniciranje | vloga komuniciranja pri vodenju. | management of health organisations | quality of work in health care | management | communication | the role of communication in management
    • udc: udc:005

Za magistrsko nalogo z naslovom Izboljšanje managementskega vodenja v javnem zavodu Splošne bolnišnice Murska Sobota smo se odločili, ker menimo, da uspešnost javnega zavoda ni odvisna samo od spretnega vodstva, ampak predvsem od dobrega sodelovanja in komuniciranja na ... View more
Share - Bookmark