publication . Master thesis . 2015

IZBOLJŠANJE MANAGEMENTSKEGA VODENJA V JAVNEM ZAVODU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MURSKA SOBOTA

Maček, Ines;
Open Access Slovenian
  • Published: 28 Oct 2015
  • Publisher: I. Maček
  • Country: Slovenia
Abstract
Za magistrsko nalogo z naslovom Izboljšanje managementskega vodenja v javnem zavodu Splošne bolnišnice Murska Sobota smo se odločili, ker menimo, da uspešnost javnega zavoda ni odvisna samo od spretnega vodstva, ampak predvsem od dobrega sodelovanja in komuniciranja na različnih organizacijskih ravneh javnega zavoda. Zaposleni v javnem zavodu morajo nenehno sodelovati in komunicirati med seboj in tudi s svojimi nadrejenimi, le-ti pa morajo tesno sodelovati z vodstvom. Javni zavod brez komuniciranja in medsebojnega sodelovanja ne more obstajati, zato je pomembno, da se vsi zaposleni, vodje ter vodstvo tega zavedajo in med seboj sodelujejo. V kolikor je sodelovanj...
Subjects
free text keywords: management zdravstvenih organizacij, kakovost dela v zdravstvu, vodenje, komuniciranje, vloga komuniciranja pri vodenju., management of health organisations, quality of work in health care, management, communication, the role of communication in management, udc:005
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue