Posodobitev opreme za poučevanje industrijskih krmilj v Laboratoriju za industrijsko robotiko

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Žefran, Gregor (2016)
  • Publisher: G. Žefran
  • Subject: PLK | Mitsubishi FX3GE | Ethernet | Lestvični diagram | SFC | PLC | Ladder diagram | 681.58(043.2) [udc]

V Laboratoriju za industrijsko robotiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) je bila za nadaljnje poučevanje industrijskih krmilj potrebna posodobitev zastarele študijske opreme. Več kot 20 let stare programirljive logične krmilnike (PLK) serije FX proizvajalca Mitsubishi je bilo potrebno nadomestiti z novimi, sodobnimi PLK istega proizvajalca serije FX3GE. Najprej smo spoznali nove krmilnike, nato smo načrtovali električno vezavo krmilnikov v delovnih postajah, obliko čelnih plošč krmilnikov ter vgradnjo v delovne postaje. Izdelali smo tudi prototipni sistem, na katerem smo preizkusili funkcionalnost novih krmilnikov ter delovanje aplikacij za potrebe predmetov s področja industrijskih krmilj na FERI.
Share - Bookmark