ETIČNE DILEME PODJETNIKA

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Cvek, Tadej;
(2010)
  • Publisher: T. Cvek
  • Subject: etika | morala | normativne etične teorije | deskriptivne etične teorije | poslovna etika | pravice | dolžnosti | ethics | morality | normative ethical theories | descriptive ethical theories | business ethics | rights | duties
    • udc: udc:005

Etika in morala se skozi čas nenehno spreminjata in nekatere stvari, ki so danes nedovoljene, so bile še pred kratkim dovoljene in obratno. Razlog za to so predvsem družbene in kulturne spremembe, ki vodijo do drugačnih pogledov na stvari in okolico. Skladno z razvojem ... View more
Share - Bookmark